Data:2018-03-15
Wyświetleń:553

Kapitalizm a ekologia
Radosław S. Czarnecki

p class="text-bolded"> Główne zagadnienia debaty: smog, recykling odpadów, rabunkowe górnictwo, energetyka jądrowa

SPOŁECZNE FORUM WYMIANY MYŚLI z Wrocławia w ramach marcowej debaty zamierza podjąć niezwykle istotny i gorący temat jakim jest najszerzej pojęta ekologia w systemie gospodarki rynkowej, globalizującego się coraz bardziej świata (w zakresie wymiany dóbr i przepływów kapitałów) oraz tyranii mega-koncernów i ponadnarodowych korporacji. Ten temat, by nie rzec - galaktyka tematów objętych wspólnym terminem: ekologia, jest ważnym elementem programowym nowych ruchów społecznych, partii przyznających się do proweniencji lewicowej czy liberalnej (ale nie idei zwanej neoliberalizmem, gdyż ten nurt ma niewiele wspólnego z klasycznym pojmowaniem liberalizmu) czy środowisk walczących o ochronę środowiska naturalnego. Osoba Naomi Klein, jej dorobek i publiczna działalność w tej mierze, publikacje i pozycje książkowe są niejako symbolem tych zagadnień i tej walki.

Czołową postacią debaty będzie Małgorzata Tracz, znana działaczka Partii Zielonych (czołowa animatorka ruchów pro-ekologicznych nie tylko we Wrocławiu ale w całej Polsce) i jedna z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantek nie tylko ruchów na rzecz ochrony środowiska, ale i feminizmu w naszym kraju. Odpowie zapewne na dylemat – czy do pogodzenia jest samo-ograniczenie się ludzkości ujętej w ramy gospodarki rynkowej opartej o zysk (neoliberalizm). Reprezentantem SFWM będzie dr Radosław S. Czarnecki, filozof, religioznawca ale i przyrodnik (ukończył również geografię – Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego), który z punktu widzenia progresywnej lewicy będzie starał się podważyć tezę, iż możliwe jest progresywne podejście do ochrony środowiska i samo-ograniczenie się ludzkości w produkcji i konsumpcji dóbr w obecnie panującym neoliberalnym systemie (nie tylko chodzi tu o gospodarkę ale i o świadomość społeczną). Bożena Bamwenda reprezentująca Stowarzyszenie Pokolenia odpowie jak niektóre lewicowo-liberalne środowiska postrzegają to zagadnienie.

Debata odbędzie się w dn. 22.03.2018 (czwartek) o godz. 18.00. Będzie rejestrowana jak zawsze przy pomocą kamery. Powstaną potem z debaty krótkie spicze będące streszczeniem głównych wypowiedzi, udostępniane następnie na stronie internetowej SFWM.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej interesującej i potrzebnej debacie.

Grafika:

https://ourworld.unu.edu

Losowe Artykuły

polityczno-filozoficzne

felietony

felietony

mikropolityka