Data:2017-07-24
Wyświetleń:630

WZZ Walka - deklaracja ideowa
Zespół WZZ Walka

Powstał WZZ ,,Walka”

25 lutego został powołany do życia nowy, lewicowy i klasowy, Wolny Związek Zawodowy ,,Walka”, którego celem jest dotarcie do tych pracowników, którzy dotychczas nie są uzwiązkowieni. W Polsce, jak powszechnie wiadomo, uzwiązkowienie jest bardzo niskie nie dotyczy nawet 10 proc. ogółu zatrudnionych.

Można zadać pytanie, po co kolejny związek skoro jest ich tak dużo, ponad 7000 zarejestrowanych i aktywnych? Jest potrzebny, ponieważ istnieją branże, szczególnie takie jak usługi czy budownictwo, gdzie nie ma ich wcale lub są w śladowej ilości, a główne centrale związkowe NSZZ Solidarność , OPZZ i Forum Związków Zawodowych mają swoje struktury głównie w sektorze publicznym.

Uważamy, że sytuacja pracowników w Polsce jest bardzo trudna, znowu trzeba walczyć o podstawowe prawa, wolne związki zawodowe, ośmiogodzinny dzień pracy, prawo do odpoczynku i urlopu, pracy na stabilnych zasadach, a nie umowach śmieciowych.

Część działaczy WZZ Walka ma doświadczenie związkowe, bo działało wcześniej w OZZ Inicjatywa Pracownicza, WZZ Sierpień '80 i OPZZ. Historycznie chcemy nawiązywać do zapomnianej, ale bardzo ciekawej tradycji klasowych związków PPS oraz syndykalistycznego ZZZ - Związku Zawodowych Zawodowych. Jesteśmy otwarci na wszystkie nurty lewicy oraz osoby nastawione prospołecznie.

Opowiadamy się za samorządem pracowniczym, bo uważamy, że pracownicy mają prawo do decydowania o swoim zakładzie pracy i mają też prawo do udziału w zyskach, nawiązaliśmy już współprace międzynarodową z bratnimi związkami i organizacjami społecznymi. Oprócz działalności związkowej będziemy też wspierali działania w obronie praw lokatorów i innych spraw, które dotyczą pracowników. Planujemy też powołanie sekcji emerytów i rencistów, młodych oraz sekcji straży związkowej, która ma ochraniać nasze demonstracje i zebrania.

Nasza działalność ma opierać się na pomocy wzajemnej, zrzeszaniu pracowników wszystkich branż. Będziemy starali się unikać biurokratycznych procedur i będziemy sięgali po wszystkie możliwe formy protestu, aby skutecznie i konsekwentnie stawać w obronie praw robotników.

Kim jesteśmy i o co walczymy?

Jesteśmy związkiem osób pracujących w większości ponad 40 godzin tygodniowo, czasami bez prawa do lekarza i emerytury. Pracujemy, a nie oglądamy zysków z pracy. Ciężko pracujemy a szefowie nami pomiatają.

Tak jak robotnicy w Chicago w 1886 roku, musimy znów walczyć o przestrzeganie 8-godzinnego dnia pracy. Tak jak członkowie przedwojennego ruchu robotniczego, musimy walczyć o wolną, demokratyczną i sprawiedliwą Polskę. Tak jak nasi rodzice w 1980 roku musimy walczyć o prawo do zakładania wolnych i niezależnych od pracodawcy związków zawodowych.

Walka o wyższe place, o prawo do opieki zdrowotnej, renty i emerytury, trwa na całym świecie. My się do niej włączamy.

Mamy prawo do pracy bez narażania zdrowia i życia. Do pracy, w której urządzenia zmniejszają nasz wysiłek. Do pracy zarządzanej mądrze i po ludzku.

Potrzebujemy stabilizacji dla siebie i naszych rodzin. Obowiązkiem państwa jest tak zorganizować gospodarkę, by dla każdego chętnego znalazło się miejsce pracy. Odrzucamy jednak budowanie obszarów wyzysku zwanych przez rząd "specjalnymi strefami ekonomicznymi".

Przed nami walka o samorząd pracowniczy. Chcemy wiedzieć, na co idą pieniądze które wypracowujemy. Mamy prawo do współudziału w zyskach wypracowanych przez firmę.

Przed nami kolejne wyzwania. Chcemy skracania czasu pracy i dzielenia się pracą w miarę postępu technologicznego. Żądamy realnych podwyżek płac i godnego oraz bezterminowego wsparcia osób bezrobotnych. Domagamy się wyrównania stawki płacy minimalnej w całej Unii Europejskiej i zawierania europejskich układów zbiorowych. Tych rzeczy nie osiągniemy bez współpracy ze związkami zawodowymi z innych krajów Europy i świata.

Organizujemy ten klasowy związek zawodowy na wzór społeczeństwa w którym pragniemy żyć - jesteśmy równi i traktujemy się z szacunkiem, nie pozwalamy sobie na gorsze traktowanie kobiet, obcokrajowców i słabszych.

WZZ Walka reprezentuje interesy tych, którzy pracują od pierwszego do pierwszego, niezależnie od branży, narodowości i charakteru pracy. Są nas miliony w każdym kraju. Odrzucamy ideę wyścigu szczurów dla osiągnięcia jak największych zysków. Tylko we współpracy zapewnimy rozwój gospodarczy dla korzyści wszystkich ludzi.

Nadszedł czas na prawdziwą WALKĘ o prawa pracownicze!

Członkinie i członkowie WZZ WALKA

Losowe Artykuły

felietony

polityczno-filozoficzne

polityczno-filozoficzne

mikropolityka