Data:2017-08-13
Wyświetleń:858

List do pracowników CTL Kolzap
Koledzy z pracy

My, jako pracownicy CTL Kolzap chcielibyśmy wyrazić swoje zdanie oraz obawy na temat niepokojącej sytuacji, jaka ma obecnie miejsce w naszej firmie. Warto zadać sobie podstawowe pytania: czy powinniśmy składać wypowiedzenia w firmie, z którą mamy umowy o pracę , układ zbiorowy oraz czy jesteśmy chronieni prawem pracy? Postanowiliśmy to skonsultować z osobą postronną. Według kancelarii prawniczej w Warszawie, zwolnienie się z pracy bez żadnej gwarancji przyszłego zatrudnienia stawia nas w bardzo złym położeniu: zamyka nam drogę dochodzenia swych praw przed Sądem Pracy oraz pozbawia Nas ewentualnych odpraw. Według Pani adwokat to firmy powinny zadbać o kwestie przeniesienia pracowników między spółkami zgodnie z literą prawa.

Presje od strony przyszłego pracodawcy.

Grupa Azoty Koltar wywiera na pracownikach CTL Kolzap presje psychologiczną dotyczącą samodzielnych zwolnień i przyjecie się do Koltaru. Dodatkowo Koltar ogłosił otwarty nabór pracowników na obsługę bocznicy kolejowej Azoty Puławy – Czy to oznacza, że powinniśmy obawiać się się tego, że jeżeli szybko się nie zwolnimy to zabraknie dla nas miejsc pracy? Czy aby na pewno jest to konieczne, jeżeli podobno mamy mieć gwarancie pracy? Czy nie jest to badanie rynku pracy i wywieranie presji na nas? Przecież dotychczas 125 osób pracujących w CTL Kolzap wystarczało, aby sprawnie realizować zobowiązania wobec Zakładów Azotowych. Uważamy, że nabór otwarty powinien być zbojkotowany i nikt nie powinien indywidualnie udawać się na rozmowy w sprawie przyszłej (obecnej) pracy.

Dlaczego zarząd CTL Kolzap milczy w tej sprawie? Czy może mają obiecane ciepłe posady i gwarancje wysokiego wynagrodzenia w Koltarze? Czy pamiętacie sytuacje z 2014 roku? Czy historia zatoczyła koło, tak jak było kiedy zostaliśmy wydzieleni ze struktur zakładowych w 2004 roku? Czy prawie 14 lat temu nie zostaliśmy oszukani przez Pana Pokropskiego i Sygnowskiego, którzy to nie informowali nas o możliwości przejścia na Zakłady Azotowe Puławy? Organizacje związkowe wtedy też nas reprezentowały, był ogłoszony spór zbiorowy, lokomotywy jeździły oflagowane – a kiedy załoga powiedziała: „Panie Sławku – strajkujemy!” To Pan Sławek stwierdził, że możemy to zrobić tylko na własną odpowiedzialność. Organizacje związkowe są nam bardzo potrzebne, szczególnie w takich sytuacjach jak te, w której się znajdujemy. Teraz naszym zdaniem, powinniśmy wszyscy bacznie przyglądać się co robią i czy na pewno dbają o interes swoich członków.

Kiedy dostaniemy oficjalną propozycję od przyszłego pracodawcy? Jak dotąd żadna organizacja nie przedstawiła opinii prawnej, która powinna uspokoić sytuacje w firmie. Organizacje związkowe są zaproszone do Tarnowa, w jakim celu? Czy to nie Koltar powinien zabiegać o spotkanie z Nami? Firma to nie są budynki, tory, wagony, lokomotywy. Firma to my – pracownicy! Wszyscy mamy bagaż doświadczeń i tych złych i tych dobrych. Musimy przechodzić przez szereg skomplikowanych badań lekarskich i egzaminów. Jeżeli mielibyśmy przejść do innej firmy ( tj. Koltar) to gwarancją naszego zatrudnienia powinna być PROMESA ZATRUDNIENIA, która wyraźnie określa warunki pracy, płacy, świadczeń socjalnych i innych. Promesa zatrudnienia wyraźnie określa jakie zobowiązania mają Pracownicy, a jakie Pracodawcy. Powinno być to przestrzegane pod rygorem kar, za nie wywiązanie się z umowy. My opisujący tę sytuację jesteśmy pracownikami naszej spółki CTL Kolzap. Nie podpisujemy się pod tym własnym nazwiskiem, ponieważ obawiamy się szykan ze strony „przyszłego pracodawcy”. Celem tej wypowiedzi jest troska o nasze przyszłe miejsca pracy. My również obawiamy się tego, co może wyniknąć z tej sytuacji, która ma obecnie miejsce. Również mamy rodziny na utrzymaniu i boimy się o naszą przyszłość, w jeszcze „naszej” firmie. Przeczytajcie to! Zastanówcie się! Może powinniśmy coś z tym zrobić - RAZEM, ponieważ jeżeli będziemy podzieleni to nic nie zyskamy. Jedynie możemy stracić te wszystkie prawa, które należą się wielu z nas po tylu latach ciężkiej pracy.

Losowe Artykuły

mikropolityka

mikropolityka

kultura

mikropolityka