Wszystkie Artykuły

Losowe Artykuły

polityczno-filozoficzne

mikropolityka

polityczno-filozoficzne

mikropolityka

Kilka słów o naszym zespole

Fundamentem naszego działania jest tworzenie poprzez wspólnotę. Wspólnotę, w której różnica otwiera zamiast zamykać. Nasze opinie nie pozostają jedynie teoretyczną mrzonką - każdą z nich staramy się wcielać w życie, czego dowodem są relacje między nami.